Kwaliteit deurrubbers

Waar koop je een deurrubber van goede kwaliteit? Deurrubbers van Europese origine zijn kwalitatief vaak het beste. De levensduur van een deurrubber hangt nauw samen met het onderhoud en de intensiteit van gebruik. De kwaliteit van het materiaal en de methode waarmee de hoeken zijn verbonden zijn daarnaast ook van belang voor de levensduur.

DSU besteed veel aandacht aan het gebruik van de best beschikbare PVC kwaliteit. Daarnaast beschikken wij over de meest moderne technieken om de hoeken van de profielen perfect te lassen voor een duurzaam resultaat.

Kwaliteit van de PVC profielen
DSU werkt enkel met goedgekeurde leveranciers van profielen gemaakt uit volgens de Europese richtlijn geproduceerde zacht PVC compound.

In 2003 is de eerste Europese richtlijn 2002/95/EG (RoHS) van kracht geworden. Deze is in 2011 verder aangescherpt in de Europese richtlijn 2011/65/EU. In deze richtlijn staan de beperkingen betreffende het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Naar aanleiding van deze Europese richtlijn is het verplicht, dat gevaarlijke stoffen zoals PCB’s en chloor, uit de receptuur van zacht PVC- compounds verwijderd zijn, ofwel de concentratie ervan moet onder de toegestane norm liggen.

Deze aanpassingen in de wetgeving hebben ervoor gezorgd dat deurrubber een kortere levensduur hebben gekregen. De aangepaste samenstelling zorgt ervoor dat plantaardige en dierlijke vetten het PVC uitdrogen. Door het uitdrogen ontstaan barstjes in het PVC die scheurtjes vormen bij het openen en sluiten van de koeling. Het is daarom erg belangrijk dat deurrubbers op de juiste manier worden schoongehouden. Bekijk onze schoonmaak tips. Wij adviseren om bij verkoop of plaatsing van PVC  deurafdichtingen klanten vooraf te informeren over de correcte schoonmaak methoden voor een maximale levensduur van deurrubbers.

Speciale samenstelling PVC
Een aantal van onze profielen zijn in een speciale -MS kwaliteit leverbaar. Deze deurrubbers hebben de volgende onderscheidende eigenschappen:
-   Behoud van flexibiliteit ook bij zeer lage temperaturen (toepasbaarheid bij blast chillers)
-   Eenvoudiger te plaatsen door de grotere rekbaarheid en flexabiliteit van het materiaal
-   Profiel blijft langer zacht (flexibel)

Uiteraard voldoet deze PVC samenstelling ook aan de genoemde Europese richtlijnen voor de samenstelling van PVC-compounds. 

Kwaliteit van de lasnaden
Deurrubbers worden bij ons met grote precisie handmatig geproduceerd. Het is hierbij erg belangrijk dat de profielen op de hoeken goed met elkaar verbonden worden en dat deze hoeken haaks zijn. De verschillende holle kamers in het profiel moeten binnenin het deurrubber exact met elkaar verbonden zijn. Hierdoor ontstaat een stevige hoek die op de juiste manier kan meebewegen bij het sluiten van de deur of lade. Onze kwaliteitsborgingssystematiek zorgt ervoor dat de kans op een assemblagefout tot een absoluut minimum wordt beperkt.

In ons productieproces worden alle lasnaden op de hoeken gecontroleerd op kwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar:
-   Niveau van versmelting van het materiaal bij de lasnaad
-   Volledige aansluiting van het gehele profiel 

Magneet
Er zijn veel verschillende maten magneet. Daarnaast zit er tussen magneten een verschil in sterkte en lading van de magneten. Meer hierover op de pagina over magneten.
Uiteindelijk zorgt de combinatie van het profiel met de juiste magneet voor de juiste weerstand die nodig is om de deur of lade luchtdicht af te sluiten.