Kwaliteit grondstoffen

Picture

 


Deurmanchet Service Uden BV werkt uitsluitend met materialen van goedgekeurde leveranciers. Een goed eindproduct begint met het inkopen van de juiste kwaliteit grondstoffen. Wij besteden veel aandacht aan het inkopen van onze grondstoffen. Daarnaast innoveren we, in nauwe samenwerking met onze leveranciers, op het gebied van nieuwe alternatieve grondstoffen. Een voorbeeld hiervan zijn de profielen in MS kwaliteit.

Wetgeving omtrent PVC deurrubbers
Je hoort nogal eens dat deurrubbers vroeger een langere levensduur hadden. Hier zit een kern van waarheid in. De toegestane samenstelling van PVC als grondstof voor afdichtingen in koelapparatuur is door de Europese richtlijn 2011/65/EU verder ingeperkt. Door deze beperkingen is het PVC onder andere minder goed bestand tegen dierlijke vetten. Daarom adviseren wij onze klanten om deurrubbers frequent te onderhouden om de levensduur te maximaliseren.

Inhoud Europeese richtlijn 2011/65/EU
Onze grondstoffen voldoen aan de regels zoals omschreven in de Europese richtlijn 2011/65/EU (voorheen 2002/95/EU). 

In de richtlijn 2011/65/EU, welke van toepassing is verklaard per 3 januari 2014, zijn een aantal eisen aangescherpt. Deze nieuwe richtlijn is daarnaast een aanvulling op de specifieke wetgeving zoals de Verordening (EG) 1907/2006 inzake Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen, afgekort REACH). Hierin wordt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu verder beperkt. De richtlijn stimuleert met het restrictiebeleid vervanging door stoffen waarvoor minder of geen beperkingen gelden.

Om welke stoffen gaat het precies?
Er gelden beperkingen voor lood (0,1 %), kwik (0,1 %), cadmium (0,01 %), zeswaardig chroom (0,1 %), polybroombifenylen (PBB’s) (0,1 %) en polybroomdifenylethers (PBDE’s) (0,1 %). De aangegeven percentages zijn de maximale concentratiewaarden in gewichtsprocenten.
Een overzicht van toepassingen waarvoor (nog) afwijkende waarden mogen worden gehanteerd is te vinden in de richtlijn en zal regelmatig worden aangepast aan de ontwikkelingen. Er wordt onder meer gekeken naar de mate waarin vervangende, minder gevaarlijke stoffen beschikbaar zijn.