Magneten

De werking van magneten

Hoe weet ik welk type magneet er in een deurrubber zit?
Een magneetstrip in een deurrubber is een permanente magneet. Een permanente magneet bestaat uit ferromagnetisch materiaal waarin de magnetische dipolen alle permanent dezelfde kant op staan. Hij oefent een aantrekkende dan wel afstotende werking uit op andere magneten, en een aantrekkende werking op van zichzelf niet magnetisch ferromagnetisch materiaal, zoals ijzer en nikkel.

Een magneet vertoont twee plaatsen waar de magnetische werking het sterkst is, deze worden de polen van de magneet genoemd. Een van deze polen richt zich bij een vrij draaibare magneet naar het noorden en wordt daarom noordpool genoemd; de ander pool heet zuidpool.

Een magneetstrip kan zijn magnetische eigenschap snel verliezen door onder andere sterke verhitting, stoten en demagnetisering met behulp van andere magneten. Onder normale omstandigheden vindt het verlies van magnetisme echter zeer langzaam plaats.

 

Magneten

Werking van een magneetstrip bij deurrubbers
DSU past in haar producten meer dan 20 verschillende magneten toe. De magneetstrips bestaan uit gecombineerde magnetische noord en zuid polig magneet.

M - magneet
Magneet met de letter M is een magneetstrip met combinatie Zuid-Noord-Zuid, dit is de meest toegepaste magneet. 

C - magneet
Magneet met de letter C is een magneetstrip met combinatie Noord-Zuid-Noord, dit noemen we een contra magneet. De M – magneet en C – Magneet zullen elkaar aantrekken.

B – magneet
Magneet met de letter B is bi-pool (2-polig). Dit type komt maar weinig voor. Wanneer er een bi-pool in een deurrubber zit is het belangrijk om te kijken en testen welke pool aan de binnenkant en aan de buitenkant dient te worden gepositioneerd.

Z = Zuid         Zuid plakt alleen op Noord

N = Noord      Noord plakt alleen op Zuid


Wanneer je twee dezelfde magneten (bv B-25) op elkaar probeert dan wordt deze dus met 1/3 deel opgeschoven, afgestoten.