Bytt forsegling på kjøleskap

Bytt en pakkning i fire trinn

1. Ta mål
2. Velg profil
3. Bestilling
4. Montering

1. Ta mål

Det er viktig med nøyaktige målinger når du skal gjennomføre en bestilling. Ved et lite avvik vil ikke pakningen passe optimalt. Det er tre metoder for å bestemme målene.
Størrelsen på en pakning kan bestemmes på tre måter:
• Utside-til-utside (A-størrelse, ytre dimensjo- ner)

• Magnet-til-magnet (B-størrelse) • Senter til senter (C-størrelse)

Den vanligste måten er å måle i henhold til de største utvendige dimensjonene (A-størrelse). Vi anbefaler at du tar utvendige målinger mens pakningen fremdeles er montert i døren eller skuffen. A-størrelsen gjelder for alle profiler.
Magnet-til-magnet (B-størrelsen) bestemmes ved å måle avstanden mellom magnetkabe- lens ytre kanter.

For korrekt C-måling gjøres målinger fra utsiden av sporet på den ene siden av døren, til innsiden av sporet på den andre siden av døren. (Dette målet tilsvarer avstanden mel- lom sporets midtpunkt på den ene siden til midten av sporet på den andre siden).

 

2. Velg profil

Identifiser profiltype ved hjelp av et tverrsnitt av pakningen. Et tverrsnitt av paknings profilen kan kuttes ut fra toppen av dørpakningen ved hjelp av saks eller en kniv.

Identifiser riktig profil ved å sammenligne tverrsnittet med prøvestykkene ved å sé tegningene i denne brosjyren eller på nettsiden.

Omduikkefinnerenmatchendeprofil,ervi her for å hjelpe deg. Vennligst send oss et klart bilde av tverrsnittet via vår nettside, e-post eller WhatsApp. Vi vil svare på hvilken profil som skal brukes eller foreslå et egnet alternativ.

Det er også mulig å sende et tverrsnitt av den gamle dørpakningen med post sammen med vårt bestillingsskjema. Bestillingsskjemaet finner du på vår hjemmeside.

 

3. Bestilling

• Nettsted www.dsu-nl.com
• Epost ullstras@online.no
• Faks 2303 9031
• Post Østre Aker vei 99, NO-0596 OSLO
• Telefon 2303 9030
• Whatsapp 9011 2321

Use our online gasket configurator to configure your made-to-measure fridge seal quick and easy. 

 

4. Montering

Før installasjon

Hold alltid pakningen i hjørnene for å hindre magnetbrudd.
La pakningen ligge, slik at den kan justere seg til omgivelsestemperaturen.
Om nødvendig, varm eventuelle krøller (forårsaket av transport eller oppbevaring) med en hårføner for å få dem til å forsvinne.
Fjern forsiktig den gamle pakningen fra døren eller skuffen.
Rengjør dør- og skuffens overflate. Bruk en ren klut og profesjonelt rengjøringsmiddel.
Før installasjon desinfiseres dør- og skapets overflate hvor pakningen festes med et godkjent desinfeksjonsmiddel. La det virke i 30 sekunder og tørk med en ren, tørr klut.

Selve installasjonen

Plasser først pakningsprofilens hjørner, og deretter de lange og korte sidene for å forhindre at pakningen ikke strekker seg.
Umiddelbart etter installasjon kan magnet- listen ha en redusert tiltrekkingsevne. Det kan ta flere uker før magneten har utviklet maksimal attraksjon.
Hvis et hjørne går i stykker under instal- lasjonen, kan dette repareres ved hjelp av superlim.

Kontroller følgende hvis pakningen ikke lukkes eller tetter riktig etter installasjonen

• Har det blitt bestilt riktig profiltype og dimensjoner?
• Kontroller at døren ikke er skrå eller vridd.
• Er det en motmagnet i karmen?
• Kontroller at pakningen ikke er skrudd på hengselsiden. Hvis ja, sett døren uten hengsler mot kjøleskapet, og sett på igjen hengslene.

Klikk her for instruksjons video.