Vask forsegling

Picture

Vedlikehold
Levetiden til en dørpakningen forlenges hvis den rengjøres daglig. Ved riktig rengjøring vil ikke fett og smuss få sjansen til å ødelegge PVC-materialet. Fett får PVC til å tørke ut, noe som gjør at pakningen blir hard og kan sprekke. En ren pakning er viktig for generell kjøkkenhygiene og mattrygghet. Mattilsynet kontrollerer dette jevnelig.

Generelt

  • For maksimal levetid av pakningen, pass på å rengjøre kjøle og frysebenkene daglig.
  • Bruk en ren, myk klut og godkjente rengjøringsmidler (artikkel 8.04.02-0) eller lignende vannbasert rengjøringsmiddel.
  • Brukes ikke de godkjente rengjøringsmidler, påvirker det pakningens holdbarhet.
  • Ikke bruk skarpe gjenstander for å rense mellom pakningen, dette kan ødelegge pakningen.


Rengjøring

  • 1. Fjern første eventuelt synlig smuss ved hjelp av en pensel.
  • 2. Påfør godkjent rengjøringsmiddel for kjøleskapsforsegling (artikkel 8.04.02-0).
  • 3. La virke i 30 sekunder.
  • 4. Tørk med en ren og myk klut, også mellom foldene.
  • 5. Gjenta behandlingen til pakningen er helt ren.

Fridge seal cleaner

Oven seal cleaner