Disclaimer

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van Deurmanchet Service Uden B.V. (hierna “de Website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Deurmanchet Service Uden B.V. niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
Deurmanchet Service Uden B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
De Website is eigendom van Deurmanchet Service Uden B.V.. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Deurmanchet Service Uden B.V. of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deurmanchet Service Uden B.V. mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Koppeling naar websites van derden
Deurmanchet Service Uden B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Deurmanchet Service Uden B.V. aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deurmanchet Service Uden B.V. is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.